Igama Namhlanje: Si-Isiseko

fund

Igama Namhlanje: Si-Isiseko

Ukubandakanywa ngaphakathi ulwimi nganye. Isixhosa Mna ndiunayoa umnqweno i-. Mna ndiufuna i-ikhaya.

I-Cwangciso

fund

I-Cwangciso

Ukubandakanywa ngaphakathi ulwimi nganye. Isixhosa Mna ndiufuna i-ikhaya. Mna ndidibana umakhi i-. U

I-Inkonzo

fund

I-Inkonzo

Add "inkonzo" in Xhosa to your vocabulary. i-inkonzo /-i-n-k-o-n-z-o/ Examples of inkonzo Indefini

Isilwanyana Bu Kumkani

fund

Isilwanyana Bu Kumkani

Learn new vocabulary from the Xhosa Library Book Series 29. Books in this series teach you the words

Shishini Kulungile

fund

Shishini Kulungile

Learn new vocabulary from the Xhosa Dictionary Series 27. Learn the vocabulary for writing good busi

I-Intsingiselo Ye "Wulomei - Omanye Aba"

fund

I-Intsingiselo Ye "Wulomei - Omanye Aba"

Kuqond "Wulomei - Omanye Aba". "Wulomei - Omanye Aba" ingoma. Ulwimi ye ingoma i-gadangbe. I-Intsing

I-Intsingiselo

fund

I-Intsingiselo

Add "intsingiselo" in Xhosa to your vocabulary. i-intsingiselo, nom /-i-n-t-s-i-n-g-i-s-e-l-o/ Exam

I-Sifundo

fund

I-Sifundo

Fund i-uthando, ay nganye.: "sifundo" in Xhosa sifundo Xhosa nom nina wefunda sifundo Indefinite a

I-Ulwazi

fund

I-Ulwazi

Add "ulwazi" in Xhosa to your vocabulary. i-ulwazi, nom /-u-l-w-a-z-i/ Examples of ulwazi Indefini