Wash Your Hands and Escape the Hangman

You have 16 attempts to guess the word represented by the dashes below. Each wrong guess builds up the Hangman's equipment. Whether you win or lose, you will learn how to use a dictionary. Find the word in the mini-Xhosa Dictionary and click on the word to learn its meaning in other languages.

Xhosa Dictionary

China
IsiJaphani
Mali
Yenyuba
guquka
i-kindergarten
ibhokhwe
iblitshi
ifayile
igama
imbonakalo
indalo
indlebe
ingelosi
intaka
intethe
intsholongwane
ipleyiti
isele
ishumi elinambini
ishumi elinethoba
isidanga
isizathu
kaninzi
lungisa
ngcaciso
ngumhlobo
nina
phantsi
philisa
sh
sibindi
sidenge
sidima
sifundo
sigqibo
simahla
siqithi
siseko
sisityebi
sock
sofa
studio
sulfure
t
te knoloji
tempile
thabatha
thambisa
thobwa
thorium
thula
titanium
titshala
trillion
troneni
tshintsha
tyelelo
tywila
u
u kufunda
uJohn
ubhedu
ubomi obuphezulu
ubuchule
ubudala
ubudenge
ubugcisa
ubuhlakani
ubulungisa
ubume
ubumfihlo
ubungakanani
ubungqina
ubunzima
ubunzulu
ubuvila
udaka lwentlanzi
udidi
ufuna
uhambo
uhlobo
ujodo
ukhathala
ukhetshe
ukholo
ukhomyutha yamafu
ukhozi
ukhuseleko
ukoyika
ukuba
ukubandezeleka
ukubetha
ukubola
ukubulisa
ukuchasa
ukucima
ukucinga
ukucinga ngaphambi kokuba usebenze
ukucula
ukudanisa
ukudibana
ukudinwa
ukufana
ukufihla
ukufunda
ukugcinwa
ukugqoka
ukugqwesa
ukuhaha
ukuhamba
ukuhambisa
ukuhlamba
ukuhleka
ukuhlukunyezwa
ukujija
ukukhala
ukukhangela
ukukhanya
ukukhazeka
ukukhetha
ukukhohlela
ukukhula
ukukhungatheka
ukukhwehlela
ukukopela
ukukrakra
ukukrexeza
ukulingana
ukulungisa
ukuma
ukumangala
ukumba
ukuncwina
ukunganyaniseki
ukungcatsha
ukungqubana
ukuntywila
ukunyanga
ukupeyinta
ukuphakama
ukuphefumla
ukuphendula
ukuphindaphinda
ukuphosa
ukuphoxeka
ukuphumelela
ukuqala
ukuqonda
ukusela
ukuthabatha
ukuthandana
ukuthenga
ukuthetha
ukuthuthwa kwamanzi
ukuva
ukuxoka
ukuxolela
ukuyalela
ukuzila ukutya
ukuzimela
ukuzithemba
ukwala
ukwanga
ulale kakuhle
ulawulo
ulawulo LWERIMOTHI
ulonwabo
uloyiso
uluntu
ulutsha
ulwandle
ulwazi
ulwimi
umAfrika
umabonwakude
umanyano
umatshini
umbala
umbane
umbulelo
umbuzo
umculi
umculo
umdaniso
umdiza weswekile
umdlali
umdyarho
umgama
umgangatho
umgca
umgcini wendlu
umgqomo
umgubo
umhambi
umhlaba
umhlolokazi
umkhandi
umkhenkce
umkhuhlane
umkhwa
umlenze
umlinganiswa
umlobi
umlomo
umnatha
umncedisi
umnini
umnqwazi-wenyuka-ngokukhawuleza
umnqweno
umntu wasemzini
umntu wokuqala
umntwana
umntwana ozala
umnxeba
umona
umoya
umphambili
umphathi
umpu
umqeshi
umqhubi
umququ
umrhubhe
umsebenzi
umsekelwa Mongameli
umshicileli
umsila
umsindo
umthambo
umthengi
umthombo
umthunzi
umva
umvelisi
umvundla
umvuzo
umxhasi
umyalelo
umzala
umzali
umzekeliso
umzukulu
umzukulwana
umzukulwana omkhulu
unako
unamathisele
unayo
uncedo
ungene
unikelo
unobangela
unomadudwane
unqulo
unxibelelwano
unyaka
uqhagamshelwano
usana
usathana
ushizi
ushukela
usihlalo
usindiso
usisi
usizi
usule
utatazala
utatomkhulu
uthixo
utolo
utshani
utywala
uvelwano
uvuyo
uyaphila
uzinzo
van
vanadium
vidiyo
vim
vukile
vula
w
wakhe
wamazinyo
wedwa
workshop
xolelo
yakha
yard
yayo
yazi kanjani
yazisa
yeka
yekezo
yenza
yesayensi
yesundu
yezilwanyana
yiba
yinde
yingozi
yiva
yokuhlala
yokusabela
yomelele
yongeza
yonwabela
yoyika
yunivesithi
zigidi
ziquka
zityalo
zomculo
zonke
zoo
zukisa
.