Witkoppen Clinic: Esibhedlele Kulungile

fund

Witkoppen Clinic: Esibhedlele Kulungile

Sigqibo Bona bayakhe esibhedlele. Igama ye esibhedlele Witkoppen Health and Welfare Centre. Phi?: J

I-Sifundo

fund

I-Sifundo

Fund i-uthando, ay nganye.: "sifundo" in Xhosa sifundo Xhosa nom nina wefunda sifundo Indefinite a

Si-Isisandla

fund

Si-Isisandla

Add "isisandla" in Xhosa to your vocabulary. si-isisandla, nom /-i-s-i-s-a-n-d-l-a/ Examples of isi

I-Ithumba

fund

I-Ithumba

Add "ithumba" in Xhosa to your vocabulary. i-ithumba, nom /-i-t-h-u-m-b-a/ Examples of ithumba Ind

I-Ngomunwe

fund

I-Ngomunwe

Add "ngomunwe" in Xhosa to your vocabulary. i-ngomunwe, nom /-n-g-o-m-u-n-w-e/ Examples of ngomunwe

Si-Isibini

fund

Si-Isibini

Add "isibini" in Xhosa to your vocabulary. si-isibini, nom /-i-s-i-b-i-n-i/ Examples of isibini In

Si-Isithethe

fund

Si-Isithethe

Add "isithethe" in Xhosa to your vocabulary. si-isithethe, nom.1 /-i-s-i-t-h-e-t-h-e/ Examples of i

Si-Isizathu

fund

Si-Isizathu

Add "isizathu" in Xhosa to your vocabulary. si-isizathu, nom /-i-s-i-z-a-t-h-u/ Examples of isizath

I-Umzekeliso

fund

I-Umzekeliso

Add "umzekeliso" in Xhosa to your vocabulary. i-umzekeliso, nom /-u-m-z-e-k-e-l-i-s-o/ Examples of