Xhosa kasahorow: Theng Incwadi.

Xhosa-English and English-XhosaXhosa Learner's Dictionary: Xhosa-English and English-Xhosa
Xhosa-English and English-XhosaModern Xhosa Dictionary: Xhosa-English and English-Xhosa
Xhosa-EnglishXhosa Animal Dictionary: Xhosa-English
Colour and Learn XhosaMy First Xhosa Dictionary: Colour and Learn Xhosa
Illustrated Xhosa-English and English-XhosaXhosa Children’s Dictionary: Illustrated Xhosa-English and English-Xhosa