Xhosa kasahorow: Theng Incwadi.

Xhosa-English and English-XhosaXhosa Learner's Dictionary: Xhosa-English and English-Xhosa
Xhosa-English and English-XhosaModern Xhosa Dictionary: Xhosa-English and English-Xhosa
Illustrated Xhosa-English and English-XhosaXhosa Children’s Dictionary: Illustrated Xhosa-English and English-Xhosa
A concise introduction to the Xhosa languageModern Xhosa: A concise introduction to the Xhosa language