Fund i-uthando, ay nganye.

Kasahorow Sua imeyile indaba ileta. Kasahorow Sua umfunekoa 3 mzuzu ye ixesha akho. kasahorow Sua simahla.

[cjn:if-then] wena uzokukukhula ay nganye. Qalis namhlanje.

  • Uthando
  • Uxolo
  • Ubulumko

    Xhosa kasahorow

    Isichazi Magama: Xhosa -