Fund i-uthando, ay nganye.

Sua imeyile indaba ileta. Sua umfunekoa 3 mzuzu ye ixesha akho.

Qalis namhlanje!

Isichazi Magama: Xhosa -

  • I-Inkonzo
  • Isilwanyana Bu Kumkani
  • Shishini Kulungile
  • I-Intsingiselo
  • I-Sifundo
  • I-Sofa
  • I-Itafile