I-Umlinganiswa

fund

I-Umlinganiswa

Fund i-uthando, ay nganye.: "umlinganiswa" in Xhosa umlinganiswa Xhosa nom umlinganiswa akhe Indef

I-Inambuzane

fund

I-Inambuzane

Add "inambuzane" in Xhosa to your vocabulary. i-inambuzane, nom /-i-n-a-m-b-u-z-a-n-e/ Examples of

Nyamfowa 3:11

fund

Nyamfowa 3:11

Uthixo uuthandoa i-ukulingana. #uthixo #uthando #ukulingana

I-Intsingiselo Ye "Wulomei - Omanye Aba"

fund

I-Intsingiselo Ye "Wulomei - Omanye Aba"

Kuqond "Wulomei - Omanye Aba". "Wulomei - Omanye Aba" ingoma. Ulwimi ye ingoma i-gadangbe. I-Intsing

I-Esibhedlele

fund

I-Esibhedlele

Add "esibhedlele" in Xhosa to your vocabulary. i-esibhedlele, nom /-e-s-i-b-h-e-d-l-e-l-e/ Examples

I-Ibhanki

fund

I-Ibhanki

Add "ibhanki" in Xhosa to your vocabulary. i-ibhanki, nom /-i-b-h-a-n-k-i/ Examples of ibhanki Ind

I-Intsingiselo Ye "Master Kg - Jerusalema"

fund

I-Intsingiselo Ye "Master Kg - Jerusalema"

Kuqond "Master KG - Jerusalema". "Jerusalema" ingoma. Ulwimi ye ingoma i-Zulu. I-Intsingiselo Jerusa

Msebenzi Ngaphakathi Johannesburg

fund

Msebenzi Ngaphakathi Johannesburg

Sigqibo Abantu bekuphila ngaphakathi Johannesburg. Nguba?: Abantu ye Johannesburg. Nini?: uLwesitha

Witkoppen Clinic: Esibhedlele Kulungile

fund

Witkoppen Clinic: Esibhedlele Kulungile

Sigqibo Bona bayakhe esibhedlele. Igama ye esibhedlele Witkoppen Health and Welfare Centre. Phi?: J