Jozi,

Msebenzi Ngaphakathi Johannesburg

Sigqibo

Abantu bekuphila ngaphakathi Johannesburg.

Nguba?: Abantu ye Johannesburg.
Nini?: uLwesithathu. uJanuwari 01, 2020: uLwesibini. uMatshi 31, 2020
Nguba?: Stats SA Quarterly Labour Force Survey

I-Iziphumo

32.7% banie awuphangeli.

73% basebenze inkampani e
9% basebenze ngaphakathi indlu i-
18% baenze umsebenzi enye

According to Stats SA's Quarterly Labour Force Survey for January - March 2020, 32.7% of people in Johannesburg were unemployed. This was up 3% from the Quarterly Report from January - March 2019.
<< Ngaphambili | Okulandelayo >>