Nududu,

Rayisi - Waakye

Waakye ukutya ye rayisi.

Thina siuthandoa Waakye.

Thina simfunekoa ....

  • rayisi
  • ibhontshisi
  • itumato
  • ipepile
  • ityuwa
  • anyanisi
  • inyama okanye intlanzi
  • oyile
  • imoto
<< Ngaphambili | Okulandelayo >>