fie.nipa,

Sixhenxe

Sixhenxe: 7.

Iqanda, iqanda.
Nye, nye.
Mbini, mbini.
Ntathu, ntathu.
Ne, ne.
Ntlanu, ntlanu.
Ntandathu, ntandathu.
Sixhenxe, sixhenxe.

Isixhosa Dictionary

iqanda
nye
mbini
ntathu
ne
ntlanu
ntandathu
sixhenxe
<< Previous | Next >>