fie.nipa,

Ntandathu

Ntandathu: 6.

Iqanda, iqanda.
Nye, nye.
Mbini, mbini.
Ntathu, ntathu.
Ne, ne.
Ntlanu, ntlanu.
Ntandathu, ntandathu.

Isixhosa Dictionary

iqanda
nye
mbini
ntathu
ne
ntlanu
ntandathu
<< Ngaphambili | Okulandelayo >>