fie.nipa,

"One, 1" in Isixhosa

Iqanda: 0.
Nye: 1.

Isixhosa Dictionary

iqanda
nye
<< Previous | Next >>