Xhosa kasahorow: Theng Incwadi.

Xhosa-English and English-XhosaXhosa Learner's Dictionary: Xhosa-English and English-Xhosa
Xhosa-English and English-XhosaModern Xhosa Dictionary: Xhosa-English and English-Xhosa