I-Inkundla

fund

I-Inkundla

Add inkundla in Xhosa to your vocabulary. i-inkundla /-i-n-k-u-n-d-l-a/ Examples of inkundla Indef

I-Esibhedlele

fund

I-Esibhedlele

Add "esibhedlele" in Xhosa to your vocabulary. i-esibhedlele, nom /-e-s-i-b-h-e-d-l-e-l-e/ Examples

I-Ibhanki

fund

I-Ibhanki

Add "ibhanki" in Xhosa to your vocabulary. i-ibhanki, nom /-i-b-h-a-n-k-i/ Examples of ibhanki Ind

I-Intsingiselo Ye "Master Kg - Jerusalema"

fund

I-Intsingiselo Ye "Master Kg - Jerusalema"

Kuqond "Master KG - Jerusalema". "Jerusalema" ingoma. Ulwimi ye ingoma i-Zulu. I-Intsingiselo Jerusa

I-Impumlo

fund

I-Impumlo

Add "impumlo" in Xhosa to your vocabulary. i-impumlo, nom /-i-m-p-u-m-l-o/ Examples of impumlo Ind

Msebenzi Ngaphakathi Johannesburg

fund

Msebenzi Ngaphakathi Johannesburg

Sigqibo Abantu bekuphila ngaphakathi Johannesburg. Nguba?: Abantu ye Johannesburg. Nini?: uLwesitha

Witkoppen Clinic: Esibhedlele Kulungile

fund

Witkoppen Clinic: Esibhedlele Kulungile

Sigqibo Bona bayakhe esibhedlele. Igama ye esibhedlele Witkoppen Health and Welfare Centre. Phi?: J

I-Umbhali

fund

I-Umbhali

Add "umbhali" in Xhosa to your vocabulary. i-umbhali, nom /-u-m-b-h-a-l-i/ Examples of umbhali Ind

I-Sifundo

fund

I-Sifundo

Add "sifundo" in Xhosa to your vocabulary. i-sifundo, nom /-s-i-f-u-n-d-o/ Examples of sifundo Ind